Yatırım Teşvik Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi ülkemizdeki yatırımcıları, yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak, bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırımcılar4 ana başlık altında destek görmektedirler;
Genel Teşvik Uygulamaları
KDV Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Bölgesel Teşvik Uygulamaları
KDV Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
SSK İndirimi
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
KDV Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi ( % 70- % 90  arasında )
SSK İndirimi ( 5 Yıl- 10 YIL Arasında )
Yatırım Yeri Tahsisi
Stratejik Yatırımların Teşviki
KDV Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi ( % 70- % 90  arasında )
SSK İndirimi ( 5 Yıl- 10 YIL Arasında )
Yatırım Yeri Tahsisi
Faiz Desteği
KDV İadesi
Yatırımcı 4 ana başlık altında yukarıda listelenen desteklerden yaptığı yatırıma göre farklı yüzdelerde destek alabilir.Yatırım Teşvik Belgesi,Yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur.
Bu Belge sayesinde yatırımcı, yatırım anında ve yatırım tamamlandıktan sonra devlete ödeyeceği VERGİ,SSK,KDV vb. kalemlerin her birinden faydalanmış olur.